ภาพกิจกรรม

  วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณทนงศักดิ์ ธีรรังสี กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ได้นำน้ำยามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid - 19 บริเวณภายในและภายนอกของ

  โดย  สพฯ สมุทรสาคร

   

   

No such directory
Line Break (Shift + Enter)