ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯจังหวัดสระแก้ว

  โดย  สพฯ สระแก้ว

   

    -กรรมการสงเคราะห์ได้บริจาคหน้ากากอนามัยพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายฯ -ผู้อำนวยการได้นำหนังสือที่ได้รับการบริจาคจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปมอบให้กับร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาบิ๊กซีสระแก้ว

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)