ภาพกิจกรรม

  มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

  โดย  ศฝฯ ระยอง

   

    เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง ได้รับการอนุเคราะห์การสนับสนุนจากนายกเทศบาลตำบลเนินพระ ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเนินพระพร้อมคณะ เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายนอกและภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง ตามมาตราการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID – 19 ทั้งนี้พื้นที่ที่เข้าฉีดพ่น ประกอบด้วยหอนอนเด็กและเยาวชน พื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติงานงานอภิบาลและการพินิจ อาคารโรงเลี้ยงเด็กและเยาวชน พื้นที่ทั่วไปภายในศูนย์ฝึกและอบรมฯ ถนน ทางเดินต่างๆ อาคารอำนวยการ และบ้านพักราชการ โดยเป็นส่วนหนึ่งในมาตราการการป้องกันมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- ๑๙)

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)