ภาพกิจกรรม

  โครงการอาชีวบำบัด

  โดย  สพฯ นครปฐม

   

    ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมโครงการอาชีวบำบัดให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ โดยเป็นการฝึกวิชาชีพระยะสั้นด้านการประดิษฐ์เข็มกลัดดอกไม้ และการสานตระกร้าด้วยเชือกพลาสติกให้แก่ให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดประกอบอาชีพหลังได้รับการปล่อยตัวในอนาคตได้ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ สงขาว ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)