ภาพข่าว

  อธิบดีฯติดตามรายงานความคืบหน้า พร้อมรับฟังปัญหาและอุปรรคในการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มและครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดตั้งและเปิดทำการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” เพื่อติดตามรายงานความคืบหน้า พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งศูนย์ฝึกและอบรมฯ ดังกล่าว ได้รับการจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานภายในกรมพินิจฯ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกและอบรมฯ ในด้านการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางด้านจิตเวช รวมทั้งติดยาเสพติดที่มีผลต่อจิตประสาทและเด็กและเยาวชนไร้ที่พึ่งพิง โดยมีอำนาจรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมพินิจฯ กำหนด ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference


17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)