ภาพข่าว

  การประชุม “คณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดตั้งและเปิดทำการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผ่านระบบ VDO Conference"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


     วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๑๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มและครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดตั้งและเปิดทำการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผ่านระบบ VDO Conference" โดยมีวาระการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งและเปิดทำการศูนย์ฝึกและอบรมฯ จังหวัดพังงา และติดตาม ประเมินผลเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์

          ทั้งนี้ได้ดำเนินการเปิดทำการศูนย์ฝึกและอบรมฯ จังหวัดสมุทรปราการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และจะจัดการจัดตั้ง และเปิดทำการศูนย์ฝึกอบรมฯแห่งใหม่ ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ , จังหวัดยะลา  และจังหวัดพังงาต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดโดยกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)