ภาพกิจกรรม

  การตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนทั้ง ๔ ด้าน ตามมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาต

  โดย  สพฯ ชลบุรี

   

    วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้สถานแรกรับฯดำเนินการ การตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนทั้ง ๔ ด้าน ตามมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติ โดยมีหน่วยงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างเวียน โรงพยาบาลบ้านบึง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านบึง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว เข้าร่วมการตรวจสอบฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำทั้ง ๔ ด้าน เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีมาตรฐานในการดำเนินงานต่อไป

16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)