ภาพกิจกรรม

  ประชุมมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา (ม.86)

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันนี้ (วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2563) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา (ม.86) โดยมี ผู้อำนวยการฯ พนักงานอัยการคดีเด็กและเยาวชน หัวหน้าฝ่ายคดี พนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ปกครองและเยาวชน จำนวน 1 ราย เข้าพิจารณาจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู โดยมติที่ประชุมเห็นชอบตามแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนรายดังกล่าว

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)