ภาพกิจกรรม

  โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย

  โดย  ศฝฯ ระยอง

   

    วันที่ 21 พฤาภาคม 2563 นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง และคณะเจ้าหน้าที่ นำ คุณตุลาพร อนันต์นาวีนุสรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และคณะ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และคุณปนิดา บุญฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้าภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ตามโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”

8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)