ภาพกิจกรรม

  ข้อมูลคนต่างด้าว

  โดย  สพฯ สิงห์บุรี

   

    มีเรื่องมาเล่า มีข่าวสารมาบอก สาระดี ดี ที่น่าอ่าน!! --- ข้อมูลคนต่างด้าว --- เหมือนเรื่องไกลตัว แต่ใกล้ตัว เรื่องราวสาระดีๆ ที่อยากให้อ่านบันทึกนี้พี่เป็นความรู้ ในการ.... >>>>> "วางสัญญาค้ำประกัน" ---------------------------------------------- "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" ----------------------------------------------

No such directory
Line Break (Shift + Enter)