ภาพกิจกรรม

  //**//จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ ร่วมกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สถานพินิจฯ สุโขทัยโดยนายจีระนนท์ คนหาญ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัย นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ ร่วมกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ชุมชนประชาร่วมใจ บริเวณด้านหลังสถานพินิจฯ สุโขทัย เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าของตนเองในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)