ภาพกิจกรรม

  ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

  โดย  สพฯ นครสวรรค์

   

    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางผดุงพร ใจแสน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าท่ีได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนหินกราวประชาสรรค์ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ได้นำหน้ากากอนามัยฝีมือเด็กและเยาวชนไปแจกให้กับผู้ร่วมโครงการด้วย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)