ภาพกิจกรรม

  ตู้ปันความสุขครั้งที่ 2 ณ หน้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

  โดย  สพฯ สระบุรี

   

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี โดยนายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับฯ และนายธนภัทร รัตนาพิทักษ์ นักวิชาการฯชำนาญการ ได้นำผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน จากโครงการเกษตรพอเพียง ได้แก่ผักปลอดสารพิษ ไปใส่ตู้ปันความสุข ครั้งที่ 2 ณ หน้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)