ภาพกิจกรรม

  พินิจ อ่างทองปันสุข

  โดย  สพฯ อ่างทอง

   

    วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) นายวัฒนาทร ชูใหม่ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯจังหวัดอ่างทอง ร่วมเปิดโครงการ "พินิจฯ อ่างทองปันสุข" เพื่อร่วมเป็นช่องทางในการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบของเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

No such directory
Line Break (Shift + Enter)