ภาพกิจกรรม

  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

  โดย  สพฯ กาญจนบุรี

   

    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายจตุพล อธิคม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ สวนเกษตรพอเพียง สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)