ภาพข่าว

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศักดิ์ชัย ค้ำชู ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม และนายฉัตรธิชัย รอดสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนในนามกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)