ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องมูลค่า 60,000 บาท จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนกรมพินิจฯ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องมูลค่า 60,000 บาท จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มอบให้แก่สถานพินิจฯ จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 8 สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการเรียนและการดำเนินงานของสถานควบคุม โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการนี้รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้มอบงานศิลปะภาพนูนต่ำ (โอชิเอะ) งานฝีมือของเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ หญิงบ้านปรานี เพื่อแสดงความขอบคุณด้วย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซอยงามวงศ์วาน 23 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)