ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓” เพื่อหารือแนวทางการผลิตสินค้าสวัสดิการเพื่อจำหน่าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ ๓ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)