ภาพข่าว

  รองอธิบดีกรมพินิจฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) รวมถึงกระบวนงานในด้านการจำแนก ด้านการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ด้านการศึกษาฯ ด้านงานอภิบาลฯ และอื่นๆ นอกจากนี้ได้ร่วมหารือกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดร, จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย ถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณของเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม โอกาสนี้นายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย โดยมีนางสาวสุทิศา ศาสตร์เณร ผู้อำนวยการ   ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่นนำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)