ภาพข่าว

  พิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานใน "พิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563" โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลพระราชทานจากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (JDI) ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑ ระยอง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ ราชบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ภาพโดย...สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (JDI)

22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)