ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร

  โดย  สพฯ ยโสธร

   

    วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนันทา สุขแก้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร(ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)