ภาพกิจกรรม

  วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์ สถานพินิจฯ จ.กรุงเทพมหานคร

  โดย  สพฯ สระบุรี

   

    วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์ สถานพินิจฯ จ.กรุงเทพมหานคร ได้มอบเจลแอลกอฮอลล์ ให้แก่สถานพินิจฯ จ.สระบุรี โดยมอบหมายให้ท่าน พลตรี ม.ร.ว. วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการสงเคราะห์ และนายทินกร ศรีเทา กรรมการสงเคราะห์เป็นตัวแทนส่งมอบ

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)