ภาพกิจกรรม

  กรรมการสงเคราะห์ฯ จ.เพชรบูรณ์จัดประชุมประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4/2563)

  โดย  สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

   

    วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายประสาน จรรยารักษ์ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ พร้อมคณะกรรมการสงคราะห์ฯ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมประจำปี ครั้งที่ 4/2563 เพื่อร่วมสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมพิจารณา โครงการต่าง ๆ และวางแผนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยนางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์

No such directory
Line Break (Shift + Enter)