ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯ จ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2563

  โดย  สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

   

    วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาชน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 เพื่อปลุกจิตสำนึกในการ ลด ละ เลิก ยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ภายใต้คำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์

No such directory
Line Break (Shift + Enter)