ภาพกิจกรรม

  ประชุมสำนักงาน

  โดย  สพฯ ฉะเชิงเทรา

   

    นางสาวจรูญ แก้วงาม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดฉะเชิงเทราประชุมปรึกษาข้อราชการกับเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน 2563

3
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)