ภาพกิจกรรม

  “เด็กและเยาวชนรักษ์ถิ่น ร่วมกันสร้างจิตสาธารณะและปลูกฝังธรรมะฯ

  โดย  สพฯ สิงห์บุรี

   

    วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายชัยนันท์ อนุราช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมออกบูธโครงการ “เด็กและเยาวชนรักษ์ถิ่น ร่วมกันสร้างจิตสาธารณะและปลูกฝังธรรมะในการดำเนินชีวิต” จัดโดยนายสมชาย รอดจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ภายใต้โครงการสถานพินิจฯ : โครงการสื่อสัมพันธ์ คลายทุกข์ผูกมิตร” โดยมีนางศิริลักษณ์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)