ภาพกิจกรรม

  ประชุมกลุ่มมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา (ม.86)

  โดย  สพฯ ชลบุรี

   

    วันที่ 30 มิถุนายน 63 นายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการสถานพินิจฯชลบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุม และกลุ่มงานคดี จัดประชุมกลุ่มมาตรการพิเศษ โดยมีฝ่ายบริหารงานทั่วไปอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ปลัดอำเภอสัตหีบ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ เข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน จำนวน 5 คดี

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)