ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมทำขนมปังหน้าหมูกระเทียม

  โดย  สพฯ น่าน

   

    วันนี้(วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.10-12.00 น. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมทำขนมปังหน้าหมูกระเทียม ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์นายอนุชา บุปผาพ่วง ,นางสาวจีรพร ศรีใจวงศ์ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน และนางสาวพรชนก อ่ำประสิทธิ์ เจ้าของร้านแฮนเมด บายสาวน่าน เป็นวิทยากรฝึกสอน เพื่อเป็นการแนะแนวอาชีพและสร้างอาชีพให้แก่เยาวชน โดยสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคตต่อไป 

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)