ภาพข่าว

  การประชุมพิจารณาคณะกรรมการและคณะทำงานระบบบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน "การประชุมพิจารณาคณะกรรมการและคณะทำงานระบบบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง" เพื่อจัดทำระบบบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) ตลอดจนเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference

19
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)