ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.20 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมกับภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีวาระการประชุมเพื่อรายงานปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ หลังประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563, การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ, การจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพินิจฯ พ.ศ. 2564-2565 และการจัดทำแผนดิจิทัลของกรมพินิจฯ พ.ศ. 2564-2565 โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)