ภาพกิจกรรม

  พิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  โดย  สพฯ สมุทรสาคร

   

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. ผู้แทนหน่วยงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

No such directory
Line Break (Shift + Enter)