ภาพกิจกรรม

  โครงการจิตอาสา

  โดย  ศฝฯ บ้านบึง

   

    วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายประพาส จำเขียน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ ฯ บ้านบึง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)