ภาพข่าว

  การประชุมคณะทำงานมาตรฐานการดำเนินงานและหลักสูตรการฝึกอบรมของเจ้าพนักงานพินิจ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานมาตรฐานการดำเนินงานและหลักสูตรการฝึกอบรมของเจ้าพนักงานพินิจ เพื่อดำเนินงานจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมของเจ้าพนักงานพินิจ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ ๕ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)