ภาพข่าว

  ประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน "การประชุม Conference เพื่อทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน" เพื่อซักซ้อมและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานแก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยผ่านระบบ GIN Conference


14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)