ภาพกิจกรรม

  ฝึกทักษะกีฬาแบดมินตัน

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 7 มกราคม 2563 สถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต จัดให้เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เข้ารับการฝึกทักษะและกีฬาแบดมินตันกับ นายณัฐพงศ์เดช เบญจวรางกูล ครูสอนแบดมินตัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ Right To Play ประเทศไทย

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)