ภาพกิจกรรม

  โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระพันปีหลวง

  โดย  สพฯ นครศรีธรรมราช

   

    วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นางโสภา เย็นแจ่ม ผู้อำนวยการสถานพินิจ นำคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เป็นประธานในพิธีเปิด

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)