ภาพกิจกรรม

  รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการ TO BE NUMBER ONE

  โดย  สพฯ ฉะเชิงเทรา

   

    สถานพินิจฯ จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยเด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการ TO BE NUMBER ONE

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)