ภาพกิจกรรม

  ร่วมงาน “วันรพี” ประจำปี 2563

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายภัคภพ อินทองคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงาน “วันรพี” ประจำปี 2563 โดยร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ที่มีต่อศาลยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมไทย ณ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)