ภาพกิจกรรม

  นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบสื่ออินโฟกราฟฟิคกฎหมาย

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบสื่ออินโฟกราฟฟิคกฎหมาย ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ด้านกฎหมายให้กับผู้ที่มาใช้บริการ และใช้ในโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมีนายภัคภพ อินทองคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้รับมอบ

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)