ภาพกิจกรรม

  โครงการ ค่ายพุทธธรรม บำบัด เพื่อพัฒนา ขัดเกลา จิตใจเด็กและเยาวชน

  โดย  แรกรับฯ ชายบ้านเมตตา

   

    ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร โครงการ ค่ายพุทธธรรม บำบัด เพื่อพัฒนา ขัดเกลา จิตใจเด็กและเยาวชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)