ภาพกิจกรรม

  วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการสงเคราะห์ ได้ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้คณะกรรมการสงเคราะห์ยังได้นำสิ่งของและขนมไปมอบให้เด็กและเยาวชนอีกด้วย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)