ภาพกิจกรรม

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

  โดย  สพฯ สมุทรสาคร

   

    วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวรัทย์ศฎา ปวินท์ดำรงโชค พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร

No such directory
Line Break (Shift + Enter)