ภาพกิจกรรม

  จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรม พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพรชัยมงคลและ ประธานในพิธีกล่าวคำขวัญ เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๓ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงส

  โดย  สพฯ ราชบุรี

   

    จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรม พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพรชัยมงคลและ ประธานในพิธีกล่าวคำขวัญ เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๓ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมประกวดวาดภาพและบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

3
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)