ภาพข่าว

  ปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยอธิบดีกรมพินิจฯ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยียน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ และคณะเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการดำเนินงานต่อเด็กและเยาวชนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายภัคภพ อินทองคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ถนนปราจีนตคาม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร



4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)