ภาพข่าว

  “โครงการการบูรณาการเครือข่ายงานปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน” ครั้งที่ 2

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

            วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ประกอบด้วย ศาลเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง และกระทรวงยุติธรรม โดยมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยอง พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องและเด็กและเยาวชน เข้าศึกษาดูงานใน โครงการการบูรณาการเครือข่ายงานปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนด้วยมีพระประสงค์ให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาต่อยอดการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โดยใช้ศาสตร์พระราชาและการบริหารจัดการน้ำ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการดูงานครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน บ้านดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

            จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานข้อเสนอและแนวพระดำริแก่คณะผู้ศึกษาดูงาน โดยมีพระดำริใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "โครงการนี้จะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผนและ แก้ปัญหาต่างๆ ได้" ณ บ้านสวนอารีย์ บ้านดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด และนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11/1 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน และผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสุขภาพ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

ซึ่งในการดำเนินโครงการก้าวต่อไปเด็กและเยาวชน ที่ผ่านการศึกษาดูงานจะนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการสำรวจปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานพินิจฯและศูนฝึกอบรมฯ และจัดเป็นโครงการต่อไป


14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)