ภาพข่าว

  วิเคราะห์และวางแผนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคธุรกิจในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม "วิเคราะห์และวางแผนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคธุรกิจในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชน" โดยมีเป้าหมายและผลผลิตการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลเครือข่ายการดำเนินงานเครือข่ายในพื้นที่ และ (ร่าง) บัญชีเครือข่ายฯ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบงานป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและการส่งเสริมเครือข่าย กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน โดยมีผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Video Conference


12
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)