ภาพข่าว

  "การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ครั้งที่ 2/2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับมอบหมายจากรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการเป็นประธาน "การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2564 - 2566 และสรุปผลการขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติการดิจิทัลจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์ คือ "นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนและสามารถบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด" โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)