ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ร่วมงานประกาศ “โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะจังหวัดแรกของประเทศไทย

  โดย  สพฯ น่าน

   

    วันนี้(วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายชวาล กาบคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นางกมลกานต์ ยศอาลัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ เป็นตัวแทน และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประกาศ “โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะจังหวัดแรกของประเทศไทย ณ ข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)