ภาพกิจกรรม

  ประชุมกรรมการสงเคราะห์ (รุ่นที่ ๔) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก (รุ่นที่ ๔) ได้จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก โดยการประชุมครั้งนี้ได้มี นายสมเดช พันธุ์ศิริ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ นายพิทักษ์ ทองแสง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายกและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการวางแผนและติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรม บำบัดแก้ไขฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมกันนี้ได้มอบการ์ดอวยพรวันเกิดที่ออกแบบโดยเด็กและเยาวชนแด่คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ซึ่งคณะกรรมการสงเคราะห์ฯที่ได้รับมอบการ์ด ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเงินบริจาคกรรมการสงเคราะห์อีกด้วย

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)