ภาพข่าว

  "งานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 15 กันยายน 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน "งานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE" (18th Anniversary TO BE NUMBER ONE) ประจำปี 2563 พร้อมทั้งเสด็จเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เฝ้ารับเสด็จฯ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การสอนและฝึกทักษะงานศิลปะและงานประดิษฐ์, การสาธิตและฝึกปฏิบัติการพัฒนา EQ, การสอนและฝึกทักษะการเต้น/การแสดง/ร้องเพลง/บุคลิกภาพ/ การแสดงบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TO BE NUMBER ONE, การแสดงบอร์ดผลงานการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและระดับพื้นที่ และกิจกรรมประกวดบูธนิทรรศการผลงาน TO BE NUMBER ONE จำนวนกว่า 362 บูธ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2563 ณ ฮอลล์ 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)